Peyzaj Hizmeti 
Çengeldere Mah. Çengeldere Cad. Talih Sk. No:1 Beykoz/İstanbul
abdullah-18-25@hotmail.com TEL 0216 479 83 18 GSM 0505 239 56 18

Peyzaj Hizmeti mimarlık

Yapı üretim sürecinde tüm açık veya yeşil alanların peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve peyzaj projesi hizmetleri, peyzaj rölöve - restitüsyon - restorasyon hizmetleri, açık - yeşil alan donatı projesi hizmetleri, iç mekanda bitkisel tasarım hizmetlerini tüm aşamalarıyla gerçekleştiririz. Proje hizmetlerimiz şu kategorilere ayrılır:          

1- Etüt Çalışması ve Ön Proje: Kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturduğumuz; planlama/tasarım/proje alanı ile ilgili yapılacak işlemleri ve önerileri; ekonomik ve benzer faktörler bazında da karşılaştırmalarını kapsayan; alanının niteliğine göre her ölçekte çizilebilecek şema, grafik, açıklama ve raporları ile bu verilere göre düzenlenebilecek, plan, kesit ve görünüşlerle fikir ortaya koyan taslak proje veya etütlerimizdir.

2- Kesin Proje: Planlama/tasarım/proje alanının büyüklüğü ve niteliğini göz önüne alarak, her ölçekte çizilebildiğimiz; onanmış ön proje doğrultusunda ve varolan yasal prosedürlere göre uygulanabilirliğini ortaya koyduğumuz, tasarım ve yapılanmaya dair kesin çözümlerimizdir.

3- Uygulama Projeleri: Planlama/tasarım/proje alanının onanmış kesin projesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri kapsar. Yapısal, bitkisel uygulama özelliklerini; kod ve ölçülerini; yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını; alt yapıya ilişkin çözümleyici bilgilerini; sistem detaylarının üretim ve uygulamaya yönelik önerme ve referanslarını; kullanılan malzemenin nitelik ve özelliklerini içeren; büro veya şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte; kolaylıkla anlaşılabilir çizim teknikleri ile hazırlanmış projelerimizin bütünüdür.

4- Detay Projeleri: Peyzaj uygulama projelerimizde yaşama geçirdiğimiz, kullanımların gerektirdiği her türlü yapısal/bitkisel donanım ve donatılara ilişkin; yapım ve üretim tekniklerine yönelik bilgileri her türlü tanımladığımız ve ölçülendirdiğimiz görsel anlatımlarımızdır.  


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'da Paylaş